top of page

Finansiell kalender

Här nedan presenteras bolagets finansiella kalender.

Finansiell kalender 2024

  • Bokslutskommuniké 2023 - 28 februari 2024

  • Årsredovisning - 24 april 2024

  • Delårsrapport januari-mars 2024 - 15 maj 2024

  • Årsstämma - 15 maj 2024

  • Delårsrapport januari – juni 2024 - 30 augusti 2024

  • Delårsrapport juli-sep 2024 - 15 november 2024

bottom of page