top of page

Termomekaniska återvinningsprocesser har flera begränsningar: endast transparent plast kan återvinnas i slutna system, med kvalitetsförlust i varje cykel, vilket resulterar i att det är svårt att få fram nya produkter från 100 % återvunnen PET. Blandade och smutsiga plaster och textilier är mycket svåra eller omöjliga att återvinna och skickas därför oftast till förbränning eller deponi. Förbränning av plastavfall står idag för 8% av Sveriges totala koldioxidutsläpp.

Cyclezymes enzymatiska återvinning av plastavfall är både bra för miljön och tar tillvara plastavfall som en resurs för att tillverka nya produkter. Cyclezymes enzymer kan specifikt depolymerisera PET (polyetylentereftalat) till dess beståndsdelar utan lösningsmedel och höga temperaturer, vilket gör enzymatisk plaståtervinning till en teknik som minskar behovet av olja för att göra ny plast.

APET.png

Mikroskopbild på yta av Färgad APET. Till höger före behandling och till vänster efter tillsatt enzym

Återvinningsteknik baserat på enzymer

bottom of page