top of page

Styrelse

VD och styrelseledamot - Dr. Peter Falck

Peter är medgrundare till Cyclezyme och teknologie doktor i Bioteknik vid Lunds Universitet. Mångårig erfarenhet av att driva ett forskningsintensiva bolag. Styrkor inom IP strategier, forskning och utveckling av innovativa industriella processer.

Styrelseordförande - Leif Nilsson

Leif Nilsson, MSc i polymerkemi, har stor erfarenhet från ledande positioner inom den svenska och internationella färg- och plastindustrin. Leif Nilsson har varit VD och styrelseledamot för Trioplast Landskrona AB och Arla Plast AB. Han har också varit VD för företag inom Akzo Nobel Group. Fram till 2019 var Leif Nilsson ordförande i Svensk Plastindustriförening.

Styrelseledamot - Lotta Amsén

Lotta har en bred erfarenhet av att arbeta med hållbar utveckling, förändringsarbete och systematisk uppföljning av leverantörskedjor inom näringslivet. Har tidigare varit Hållbarhetsansvarig på Indiska Magasinet med övergripande ansvar för företagets hållbarhetsarbete och leverantörsled. Certifierad revisionsledare inom ISO 9001 och ISO 14001 samt van vid leverantörsbesök i riskländer, framförallt i Asien.

Teknikansvarig och styrelseledamot - Dr. Javier Linares-Pastén

Javier är medgrundare av Cyclezyme, vars IP är baserad på Javiers forskning. Docent i bioteknik och universitetslektor vid Tekniska Högskolan (LTH), Lunds universitet. Hans akademiska forskning handlar om utveckling av biokatalysatorer som kombinerar datormetoder och rekombinant teknologi. Hans huvudsakliga forskningsspår syftar till att utveckla biokatalysatorer för att återvinna syntetiska polymerer, inklusive plast och textilier.

bottom of page