top of page
Plastnedbrytande enzymer

CycleZyme

Enzymatisk återvinning av plast

för en cirkulär ekonomi

Enzymer anpassade till
framtidens gröna återvinningsindustri

Cyclezyme har utvecklat en enzymatisk plattform som är inriktad på att ta fram enzymer för gröna biokemiska processer. Denna plattform utnyttjar avancerade bioteknologiska metoder för att identifiera och förbättra enzymer som är kapabla att omvandla t.ex. PET-baserade plastmaterial till nya byggstenar.

 

Målet är att skapa enzymer som är skräddarsydda för att hantera specifika typer av plastavfall, vilket möjliggör en mer effektiv och miljövänlig återvinning. Denna plattform är central för Cyclezymes verksamhet och spelar en avgörande roll i Bolagets strävan att bidra till en mer hållbar framtid.

 

Plattformen möjliggör noggranna experiment och analyser av hur olika enzymer beter sig vid nedbrytningen av t.ex. PET-material. Genom att kombinera experimentella data med avancerad dataanalys kan Cyclezyme inte bara finslipa sina enzymer utan också optimera processerna för plaståtervinning.

Kemiska verk
Cyclezyme utvecklar teknik som stödjer
framväxten av ett cirkulärt samhälle

Vi är stolt över att vara med och bidra till framväxten av ett cirkulärt samhälle när det gäller plasthantering. Genom enzymatisk återvinning av PET-baserade plastmaterial, kommer det gå till att minska plastavfall och främja återanvändning av plast. Återvinning bidrar inte bara till minskad användning av jungfruliga råmaterial och fossila bränslen, utan stärker även strävan efter en mer hållbar hantering av resurser. Cyclezyme jobbar för att stödja FN:s hållbarhetsmål 12 (hållbar konsumtion och produktion), 13 (klimatåtgärder) och 14 (bevara och hållbart nyttja haven och marina resurser). Vi är engagerade i att transformera avfall till värdefulla resurser och på så sätt stödja en hållbar och cirkulär ekonomi.

bottom of page